TwitterFacebookGoogle

FAQ

ZAŠTO MI JE SLAB SIGNAL?

 

Slab signal može biti iz više razloga, jedan od njih je da vam se antena pomerila, drugi da konektor koji ulazi u računar ne stoji dobro, isčupao se, ili otkinuo. Takođe je moguće da je problem i u samom kablu ili da je antena jednostavno dotrajala (rok antene je oko 4-5 godina).
Molimo da klijenti koji imaju veću zahtevnost po pitanju dostupnosti i kvaliteta servisa tj. samog interneta imaju u vidu sledeće. Pouzdanost tj. dostupnost servisa kao i sam kvalitet su bolji preko opreme na 5GHz. Ovim ponovo naglašavamo da klijenti koji koriste opremu na 2.4GHz u određenim periodima mogu osetiti posledice zagušenja kroz oscilacije u kvalitetu veze, glavni razlog je mali broj kanala na 2.4GHz (14) u odnosu na 5.8GHz (80).

 

ZAŠTO MI PROTOK VARIRA?

 

KMS Telekomunikacije konstantno radi na poboljšanju svih veza i podizanju kapaciteta istih. Klijenti koji imaju veću zahtevnost po pitanju servisa (igre, VoIP, download i sl.) imaju mogućnost dogradnje opreme po povoljnim uslovima ukoliko se direktno obratite KMS-u. Pošto se konstantno radi na podizanju kapaciteta mreže radi kvalitetnije usluge molimo klijente da imaju u vidu da ce u područjima veće koncetracije biti otvorene nove stanice za povezivanje na 5.8GHz i da ce se rasterećenje vršiti preusmeravanjem klijenata iz okoline istih.
Podrazumevajući da je konekcija klijenata ostavarena kvalitetno na baznu stanicu i da ne podleže nijednom od prethodno navedenih problema Gnet-a na ovim paketima garantuje 75% brzine odgovarajućeg paketa. U praksi to znači da bi vaša brzina trebalo da varira u rasponu od 75% do 100% brzine odgovarajućeg paketa.

 

KADA ĆE MI BITI AKTIVAN NALOG, A UPLATIO SAM INTERNET U BANCI PREKO UPLATNICE?

 

Ukoliko uplatite internet po isteku naloga direktno kod nas u našoj poslovnici u ulici Trgovačko 13 odmah vam se uključuje. Ukoliko to učinite preko uplatnice u nekoj od banaka nalog će vam biti uključen tek kada banka prebaci sredstva na naš račun. Praksa je do sada pokazala da banke nisu toliko ažurne u prebacivanju sredstava pa se ponekad čeka i do 2 dana recimo ako ste za vikend uplatili, a prosek je 1 dan., zato je potrebno da kontaktirate naš call centar, ili da skeniranu uplatnicu posaljete na mail kmsgrocka@gmail.com.